Preloader Image

Изучение Арабского Алфавита (Урок 1) ا ب ت ث ج ح خ

about us image

«Облегчайте, не усложняйте…» (аль-Бухари, Муслим) И мы, следуя этому хадису, приготовили и представляем вашему вниманию упрощенный вариант книги-http://quran-tv.com/Home/PDF- в качестве виртуального преподавателя по таджвиду. И просим у Всевышнего Аллаха, чтобы этакнига оказалась вам полезной. Амин! Пречист наш Господь. Свидетельствуем, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, и что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – Его раб и посланник! Бахтияр Турабов. Выпускник шариатского факультета, Бакинского Исламского Университета (БИУ) . Египет, выпускник шариатского факультета, аль-Азхарского университета. Турецкая Республика, студент Докторантуры Исламских Наук, университета Сабахаттин Займ. 7 апреля 2014

Bəxtiyar Turabov 21.03.2018

Изучение Арабского Алфавита (Урок 2) د ذ ر ز س ش ص

about us image

«Облегчайте, не усложняйте…» (аль-Бухари, Муслим) И мы, следуя этому хадису, приготовили и представляем вашему вниманию упрощенный вариант книги-http://quran-tv.com/Home/PDF- в качестве виртуального преподавателя по таджвиду. И просим у Всевышнего Аллаха, чтобы этакнига оказалась вам полезной. Амин! Пречист наш Господь. Свидетельствуем, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, и что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – Его раб и посланник! Бахтияр Турабов Выпускник шариатского факультета, Бакинского Исламского Университета (БИУ) . Египет, выпускник шариатского факультета, аль-Азхарского университета. Турецкая Республика, студент Докторантуры Исламских Наук, университета Сабахаттин Займ. 7 апреля 2014

Bəxtiyar Turabov 21.03.2018

Изучение Арабского Алфавита (Урок 3) ض ط ظ ع غ ف ق

about us image

«Облегчайте, не усложняйте…» (аль-Бухари, Муслим) И мы, следуя этому хадису, приготовили и представляем вашему вниманию упрощенный вариант книги-http://quran-tv.com/Home/PDF- в качестве виртуального преподавателя по таджвиду. И просим у Всевышнего Аллаха, чтобы этакнига оказалась вам полезной. Амин! Пречист наш Господь. Свидетельствуем, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, и что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – Его раб и посланник! Бахтияр Турабов Выпускник шариатского факультета, Бакинского Исламского Университета (БИУ) . Египет, выпускник шариатского факультета, аль-Азхарского университета. Турецкая Республика, студент Докторантуры Исламских Наук, университета Сабахаттин Займ. 7 апреля 2014

Bəxtiyar Turabov 21.03.2018

Изучение Арабского Алфавита (Урок 4) ك ل م ن ه ة و ي

about us image

«Облегчайте, не усложняйте…» (аль-Бухари, Муслим) И мы, следуя этому хадису, приготовили и представляем вашему вниманию упрощенный вариант книги-http://quran-tv.com/Home/PDF- в качестве виртуального преподавателя по таджвиду. И просим у Всевышнего Аллаха, чтобы этакнига оказалась вам полезной. Амин! Пречист наш Господь. Свидетельствуем, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, и что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – Его раб и посланник! Бахтияр Турабов Выпускник шариатского факультета, Бакинского Исламского Университета (БИУ) . Египет, выпускник шариатского факультета, аль-Азхарского университета. Турецкая Республика, студент Докторантуры Исламских Наук, университета Сабахаттин Займ. 7 апреля 2014

Bəxtiyar Turabov 21.03.2018

Буквы схожие по произношению, Фатха, Кясра, Дамма, Танвин

about us image

«Облегчайте, не усложняйте…» (аль-Бухари, Муслим) И мы, следуя этому хадису, приготовили и представляем вашему вниманию упрощенный вариант книги-http://quran-tv.com/Home/PDF- в качестве виртуального преподавателя по таджвиду. И просим у Всевышнего Аллаха, чтобы этакнига оказалась вам полезной. Амин! Пречист наш Господь. Свидетельствуем, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, и что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – Его раб и посланник! Бахтияр Турабов Выпускник шариатского факультета, Бакинского Исламского Университета (БИУ) . Египет, выпускник шариатского факультета, аль-Азхарского университета. Турецкая Республика, студент Докторантуры Исламских Наук, университета Сабахаттин Займ. 7 апреля 2014

Bəxtiyar Turabov 21.03.2018

Əlif-Ləm, Şəmsi və Qəməri, Ləfzətullah, Bəzi qeydlər (7-ci Dərs) - Bəxtiyar Turabov

about us image

Biz QURAN-TV.COM kollektivi olaraq Quranı düzgün və mahir şəkildə oxumanızı asanlaşdırmaq məqsədi ilə bu Video dərsi və Kitabçanı (Ərəb əlifbası PDF-İş Dəfətri) hazırlayıb sizlərə təqdim edirik. Kitabçanı bu linkdən yükləyə bilərsiniz. http://quran-tv.com/Home/PDF

Bəxtiyar Turabov 12.03.2018

Sükun, Şəddə, Tənvin, Məd hərfləri (6-cı Dərs) - Bəxtiyar Turabov

about us image

Biz QURAN-TV.COM kollektivi olaraq Quranı düzgün və mahir şəkildə oxumanızı asanlaşdırmaq məqsədi ilə bu Video dərsi və Kitabçanı (Ərəb əlifbası PDF-İş Dəfətri) hazırlayıb sizlərə təqdim edirik. Kitabçanı bu linkdən yükləyə bilərsiniz. http://quran-tv.com/Home/PDF

Bəxtiyar Turabov 12.03.2018

Oxşar hərflər, Hərəkələr (5-ci Dərs) - Bəxtiyar Turabov

about us image

Biz QURAN-TV.COM kollektivi olaraq Quranı düzgün və mahir şəkildə oxumanızı asanlaşdırmaq məqsədi ilə bu Video dərsi və Kitabçanı (Ərəb əlifbası PDF-İş Dəfətri) hazırlayıb sizlərə təqdim edirik. Kitabçanı bu linkdən yükləyə bilərsiniz. http://quran-tv.com/Home/PDF

Bəxtiyar Turabov 12.03.2018

Ərəb əlifbası ilə tanışlıq (4-cü Dərs) ك ل م ن ه ة و ي - Bəxtiyar Turabov

about us image

Biz QURAN-TV.COM kollektivi olaraq Quranı düzgün və mahir şəkildə oxumanızı asanlaşdırmaq məqsədi ilə bu Video dərsi və Kitabçanı (Ərəb əlifbası PDF-İş Dəfətri) hazırlayıb sizlərə təqdim edirik. Kitabçanı bu linkdən yükləyə bilərsiniz. http://quran-tv.com/Home/PDF

Bəxtiyar Turabov 12.03.2018

Ərəb əlifbası ilə tanışlıq (3-cü Dərs) ض ط ظ ع غ ف ق - Bəxtiyar Turabov

about us image

Biz QURAN-TV.COM kollektivi olaraq Quranı düzgün və mahir şəkildə oxumanızı asanlaşdırmaq məqsədi ilə bu Video dərsi və Kitabçanı (Ərəb əlifbası PDF-İş Dəfətri) hazırlayıb sizlərə təqdim edirik. Kitabçanı bu linkdən yükləyə bilərsiniz. http://quran-tv.com/Home/PDF

Bəxtiyar Turabov 12.03.2018

Ərəb əlifbası ilə tanışlıq (2-ci Dərs) د ذ ر ز س ش ص - Bəxtiyar Turabov

about us image

Biz QURAN-TV.COM kollektivi olaraq Quranı düzgün və mahir şəkildə oxumanızı asanlaşdırmaq məqsədi ilə bu Video dərsi və Kitabçanı (Ərəb əlifbası PDF-İş Dəfətri) hazırlayıb sizlərə təqdim edirik. Kitabçanı bu linkdən yükləyə bilərsiniz. http://quran-tv.com/Home/PDF

Bəxtiyar Turabov 12.03.2018

Ərəb əlifbası ilə tanışlıq (1-ci Dərs) ا ب ت ث ج ح خ - Bəxtiyar Turabov

about us image

Biz QURAN-TV.COM kollektivi olaraq Quranı düzgün və mahir şəkildə oxumanızı asanlaşdırmaq məqsədi ilə bu Video dərsi və Kitabçanı (Ərəb əlifbası PDF-İş Dəfətri) hazırlayıb sizlərə təqdim edirik. Kitabçanı bu linkdən yükləyə bilərsiniz. http://quran-tv.com/Home/PDF

Bəxtiyar Turabov 12.03.2018

Подпишитесь на новости